Vedema väcker minnen

5 sep

Sökträning på Vedema i dag. Varje gång vi är där tänker jag på mina allra första elever. Det var ett gäng killar som tröttnat på skolan långt innan skolan var beredd att släppa dem. Två dagar i veckan gick de i skolan och tre dagar ägnade de åt att iordningställa Vedema strövområde.

Vår första lektion kommer jag aldrig att glömma. ”Ledarna” ramlade in under buller o bång. Den mest tongivande lyfte av klassrumsdörren och slängde den på vårt gemensamma bord. Jag kom inte på något att vare sig säga eller göra och det fungerade bra. Gossen hängde upp dörren igen och satte sig. Jag svalde ner hjärtat från halsgropen och hälsade mina elever välkomna.

Stämningen blev efterhand trivsammare och vi införde med viss tveksamhet från elevernas sida regelbunden undervisning i samhällskunskap. Islossningen kom efter att vi gått igenom hur man deklarerar. På den tiden var det mer än att skriva under en färdigifylld blankett. Hade jag anat vilken status deklarerandet skulle ge mig hade jag inte väntat till februari med den genomgången.

Comments are closed.