Archive | 15 december, 2009

Canis fortsättning

15 Dec

12.23 mailade jag än en gång Canis om deras senaste faktura. Jag bifogade en länk till min blog. 15.16 undrade de om jag vill ha mina pengar direkt på mitt konto eller på ett utbetalningskort 🙂

Varning för Canis postorder

15 Dec

Lika bra som Canis-tidningen är – lika urusel är deras postorder. För min del har den senaste bokbeställningen slutat med en saltad faktura med 50 kronor i avgift för en betalningspåminnelse – och hot om inkasso!

Allt detta beror på att Canis uppenbarligen har total oreda på ekonomin i den svenska verksamheten.

Det här är bakgrunden:

Jag beställde två böcker av Canis. Den ena kom aldrig. Däremot skickade man en faktura på fyra (4) kr för boken. då hade man räknat av en rabatt jag fått.

Jag mejlade och avbeställde boken samt påpekade att jag inte ville betala för något jag inte fått – samt att jag ville behålla rabatten…

Det var ok – så långt.

Till slut kom den andra boken, som handlar om sök. Nu ville man först ha betalt för båda böckerna – det vill säga även den som aldrig kommit och som jag till slut avbeställde.

Jag protesterade och vår mejlväxling fortsatte.

Men den ena handen tycks inte veta vad den andra gör: Samtidigt som man lovar rätta till felen med ena handen ger man sitt faktueringsföretag order att fortsätta skicka felaktiga fakturor.

Den senaste har jag betalt – trots att beloppet är fel och jag påförts 50 kronor extra för betalningspåminnelsen.

Varför: man hotar med inkasso!

Så se upp med Canis!