Archive | 10 mars, 2010

Vilken dag ska parningen ske???

10 mar

Är snart vindögd av allt letande efter information om på vilken dag det är störst chans att få till en lyckad parning. Caisas mamma brukade bli parad den 14:e dagen. Inga problem när hanhunden bor i samma hus och tiken själv får bestämma. Harissa är en mycket bestämd dam som uppenbarligen hade klart för sig.