Vatten direkt från källan

3 maj

Dricka brunn – det gillar Caisa. Hon har varit vid Hanakällan i Fulltoftaområdet många gånger förr under mina många skogspromenader. När hon närmar sig källan vet hon vad som gäller: Plaska runt och dricka brunn.

Vadå, släppa ned henne i en källa med friskt dricksvatten som även människor använder? Jag tröstar mig och dig med att källan är populär även bland skogens djur; alltifrån älgar till vildsvin njuter källfriskt vatten som synligt porlar upp mitt i källan.

Comments are closed.