Personlighet

24 Dec

Undrar över när man kan börja ana valparnas personlighet. Jag tycker mig se karaktärsdrag hos den förstfödda tiken och den sistfödde hanen.
Tiken med ring på svansen  var inte bara den som föddes först utan också den som alltid är först till maten. Hittar hon inte en ledig tutte på en gång hörs det i hela huset.
Den siste och minste hanen har en annan attityd till maten och livet. Han spiller ingen energi på att vara högljudd utan kavar envist runt tills han får tag i en spene och sen hänger han kvar där oavsett vad som händer.
Knytena behöver tillfälliga namn. Hittills har de kallats typ höger öra, dubbelmask, ring på svansen och pricken – litet opersonligt.

Comments are closed.