Här hittar du länkar om dvärgbandmasken

15 feb

Länk till
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
Jordbruksverket
Avmaskningsmedel med Pratzikvantel

Comments are closed.