Mera sök

14 mar

Sök med min för tillfället svårt decimerade grupp. Fortsatte träna på att slippa blindmarkeringarna. Började med ett tomslag åt höger idag – måndag. Inte riktigt nöjd med djupet, vilket nog berodde på att det var en svag motvind på det hållet – men inte minsta tendens till att ta rullen 🙂 Fortsatte med många tomslag och enstaka figgar. Hela träningspasset gick utan en enda blindmarkering!
Så nöjd och glad

Comments are closed.