Kinakurs

15 aug

Kina förvånar mig med att kunna vara så fokuserad hela kurskvällen. Hemma är hon mest valptramsig.

Löpet stör henne inte – snarare tvärtom. Hon har en hållning som om hon ägde världen.


Comments are closed.