Kina och adventsstaken

7 Dec

Kina och jag är ännu inte riktigt överens om ”det gröna” . Adventsstakens mossa och små lärkkottar minskar stadigt i omfång och antal.

Comments are closed.