Archive | 2 januari, 2012

Kinasök

2 jan

Riktigt bra träning idag. Kina har förstått att det alltid finns folk i skogen även om de inte syns. Hon sprang fort, lätt och djupt.

Dags för lösrullar 🙂

Kom ihåglista till Kinas sökträning!

2 jan

Kina ska se när de två första figgarna går ut.

De första två figgarna ska synas och behöver inte ligga längst ut.

De följande som inte syns från stigen ska vara på olika avstånd beroende på terrängen.

Jag ska veta var figgarna ligger så att jag kan skicka rakt på dem

Öka figurantintresset – ska fundera på hur

Växla figgar mellan träningstillfällena

Kolla att figgar och stigchef förstått hur jag vill ha det –  utan att vara allt för besvärlig

Inte låta mig stressas och därmed undvika att stressa hunden

Hålla mig till min planering för dagen så länge den fungerar

Uppmärksam på när/om hon börjar bli trött

Om upplägget inte fungerar avbryta med något som hunden säkert klarar och gå hem och fundera över fortsättningen