Archive | 22 juni, 2012

Kommando

22 jun

SBK dras fortfarande med en del av sitt från början militära ursprung – kommando, kommendera, verkställ, peka med hela handen osv. En del har följt med över till den civila hundträningen.

Kommando har jag funderat över – inget trevligt eller positivt ord eller hur? Signalord låter bättre men är så långt o tungt. Har inte trots funderingar kommit på ett ord som passar mig.

Är det så viktigt då vad vi kallar det? Jag tror det. Vi/jag påverkas mer eller mindre medvetet av det språk vi/jag använder. Hämmas jag inte i leken med hunden om jag hela tiden ska tänka på kommandoord? Missar jag kanske en bra relation som kanske i sig är värdefullare än en styrd lek. Kanske upptäcker jag inte heller den roliga grej som min hund verkligen skulle gilla som belöning och som jag t.o.m. skulle kunna använda som uppmuntran på tävling.

Kommendera hopp o lek! Hur roligt låter det? Ett kommandoord som ska tala om för hunden att nu ska den leka –  men på våra villkor.

Givetvis behöver vi ett ord som talar om för hunden att nu är den roliga träningen slut men det är en annan historia.