Skillnaden mellan framför och bakom

13 aug

Rallykurs dag ett. Massor av mer eller mindre kryptiska skyltar som jag måste lära mig betydelsen av. Caisa kan de flesta momenten om jag bara visar henne vad hon ska göra. Targethand är väldigt användbart. Egentligen bara tyskvändningen och att sitta framför mig som är helt nytt för henne. Kina kan inte riktigt lika många.

Det fanns tid att tänka och jag började fundera över ords betydelse – hur olika man kan tolka innebörden. Jag vet att sådant kan starta livslång ovänskap och till och med krig 😉

Jag tar risken. Om jag står med ansiktet mot en skylt i min gångriktning står jag då framför skylten eller bakom den? Om skylten står framför mig så kan väl jag inte också stå framför skylten eller…

Några moment måste man passera skylten för att få plats att utföra handlingen. Utför man då handlingen bakom eller framför skylten

När hunden är med blir det mycket enklare. Sätt hunden framför dig – nos mot näsa!

Mitt emot är också lättare. Ställ dig mitt emot skylten kan väl inte missförstås?

Comments are closed.