Varför spilla tid på besserwissrar?

21 Nov

För några veckor sen lyssnade jag på Per Josefsson från Vesslarps Veterinärklinik på Nordskånska Kennelklubben i Hässleholm. Mycket fakta om hundens leder varvat med sunt förnuft och känsla för hunden och även för dess ägare – en förtroendegivande man som bland mycket annat insett att hunden är så mycket mer än dess höftleder. Allt mycket informativt och givande.

Vad var då det mest värdefulla jag fick med mig hem? Ja – det var faktiskt ändå inte föreläsningens egentliga innehåll utan Per Josefssons sätt att hantera besserwissrar. Överallt finns dessa människor som alltid vet något som i det här fallet veterinärer är okunniga om. Tyvärr känner dessa människor ett obetvingligt tvång att delge andra sina ”kunskaper” och lyckas ibland styra hela samtal/föreläsningar i kvav.

Så icke  när veterinärJosefsson föreläser  ” men så bra ”  blev hans eleganta  kommentar till en påstridig kvinna som satt inne med sanningen. Sen återvände han oberörd och utan tidsförspillan till föreläsningens egentliga ämne. Så professionellt och så klokt!

I fortsättningen ska jag försöka låta bli att ge mig in i omöjliga diskussioner. Folk som styrs mer av tro än vetande kan man ändå inte påverka. Det gäller att välja sina strider.

Comments are closed.