Diskriminering – skadestånd

24 Nov

Diskriminering och kränkningar tycks mer och mer handla om skadestånd – en ny inkomstkälla? Ibland blir skadestånden helt orimliga. I Trollhättan fick en man som vägrade ta en kvinna i hand skadestånd när kvinnan inte gav honom den praktikplats han önskade. Han hänvisade till sin religion. Det tjänade han 30 000 kronor på. Kvinnan fick dessutom en varning av arbetsgivaren. Andra med samma religion har inga problem med att skaka hand med kvinnor.

Frågan är givetvis också ”Vem diskriminerade vem” ?

I veckan såg vi en stackars kvinna som drabbats av långt gången cancer till följd av ”systemfel” i undersökningsrutinerna av cellprover. Hennes liv och hennes familjs liv är totalt förändrat. Ingen vet om hon överlever och i så fall till vilket liv. Hon fick 40 000 i skadestånd. Inga pengar i världen kan ersätta det liv hon skulle fått men skillnaden i belopp är skev.

Ok hon fick mer än mannen som vägrade ta i hand men relationen mellan beloppen är helt horribel. Hennes liv och även familjens liv är helt förändrat. Hon blir aldrig återställd och ingen vet hur mycket hennes liv förkortas eller hur smärtsamt det kommer att bli. Mannen kan fortsätta som innan.

Läs gärna  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/religiosa-bor-ta-ansvar-for-sina-val_8734196.svd

Comments are closed.