Sök utan oönskat krafs och skall

9 aug

Sprängplatsen på Hovdala var dagens övningsområde. Rutan började i bokskog med en hel del sly och fortsatte in i granskog. Temperaturen var behaglig men luftfuktigheten  hög. Absolut ingen vind!

Kina fick börja med två öppna figgar. Det första slaget tog hon i väl lugnt tempo. Kanske berodde det på att hon fick gå fot före starten men mer troligt på att hon satt i sig inte bara sin egen frukost utan också Caisas.

Tredje figgen var dold i en agilitytunnel täckt med kamouflagenät. Inga problem i dag. Hon tog sin fasta rulle utan minsta skall, samma sak med femte figgen.

Dags för Caisa. Även hon fick börja med figuranter bakom träd. Figgarna sa sitt när hon var nästan framme och belönade henne för det. Hon höll avståndet och skällde bra. Vi testade samma sak med en heldold figge och det fungerade där med. Inga tendenser alls till att gräva eller krafsa.

Både jag och hundarna är nöjda med dagen.

Comments are closed.