Mullvadarnas högar Caisas utmaning

5 feb

150205 Orup-4

Kameran fick följa med på träningen vid Orups idrottsplats i dag. Inte mycket bevänt med gräsmattan där, sedan några töntar ägnat sig åt bilkörning på den blöta och mjuka marken. I dag var eländet dolt av snö. Mullvadarna har också varit aktiva. Massor med högar av varierande storlek.

Ända sedan Caisa fick för sig att gräva ner apportbocken i en mullvadshög på en tävling för några år sen, har jag så ofta jag kunnat, tränat bland mullvadshögar. Ja, Caisa grävde förstås upp apporten efter ett nytt kommando men nollan var oundviklig.

I dag gömde jag uppletandeföremål bakom mullvadshögarna. Inget grävdes ner.

Comments are closed.