Nu måste jag snart bestämma mig

15 Nov

151115 Target-1

Kina frysmarkerar.

Ska jag låta Caisa fortsätta markera som tidigare eller ska vi byta till  SWDI:s metoder?

Nu måste jag snart bestämma hur jag vill ha det. Markeringarna som vi lärde oss av Jens från SWDI är både roliga och tydliga. Hunden lägger sig i spårriktningen och frysmarkerar föremålet. Detta kan man träna var som helst och sen flytta över till spåret. Jättebra!

Caisas och mitt gamla sätt är också tydligt  och och lätt att lära in. Caisa och även Kina har en som det verkar en medfödd benägenhet att sätta sig och ”peka”när de vill påkalla uppmärksamhet. Detta har jag nyttjat i spårandet med Caisa. Hon sätter sig vid apporten. Jag kommer fram och ber henne visa vilket hon gör med en frysmarkering på pinnen.

Plus och minus med de olika markeringarna.

Apporterna i spåret är träpinnar som åtminstone i de lägre klasserna ser likadana ut som i vittringen i lydnadsklasserna. Tänk om jag får lust att prova på lydnad! Får jag inte problem med att hunden ska apportera pinnar som tidigare skulle frysmarkeras liggande?

Med Jens metod befinner sig hunden alltid i spårets riktning. Så är det inte med Caisas egenvalda markering. Hon vänder sig alltid mot mig. Vet inte om det rent praktiskt innebär så mycket för det fortsatta spårandet. Jag kan inte minnas att hon någon gång haft svårt att gå vidare i rätt riktning.

Jensmarkeringarna tilltalar mig som förberedelse för spårupptaget. Jag ska ju inte peka ut spårriktningen för hunden då risken är uppenbar att jag, som inte känner någon vittring styr min hund fel. Jag får också en oönskad förväntan på hjälp i spårandet. En förväntan jag inte kan leva upp till.

Inleder vi varje spår med att hunden först får frysmarkera en apport före spårstarten väcker jag en förväntan på att det ska finnas ett spår i närheten och hunden tar på eget initiativ upp det spår som ligger och väntar utan min inblandning.

Sen är det förstås alltid lockande att prova något nytt!

 

 

Comments are closed.