Signalord och generaliseringar

21 aug

Vad betyder signalorden för hunden? Inte alltid det vi tror

Kina och jag har övat en del på att hon ska stå med nosen i gångriktningen när vi gör halt i framförgåendet – inte vända sig mot mig. Det har varit oväntat svårt. Så råkade jag använda ”fel” signalord och plötsligt blev hon stående alldeles rätt. Ordet var vänta. Det är egentligen ett väldigt oprecist ord som jag använder  i alla möjliga sammanhang. Betyder ungefär bli kvar där du är! Det kan vara att bli stående medan jag knyter skorna under promenaden,  stanna kvar i dörröppningen medan jag går ut med soporna, stanna i spåret medan jag lossar linan som fastnat och liknande. Inga andra krav än just stanna där du är medan jag fixar något.

”Stå” betyder för Kina tydligen bara stå när hon är vänd mot mig. Inga problem i fjärren eller i inkallningen även om hon kunde vara snabbare där 🙂 I framförgåendet tror hon följaktligen att hon ska stanna och vända sig mot mig. Vänta verkar hon ha generaliserat till många olika situationer och positioner och fungerar därför även i framförgåendet.

Nu gäller det för mig att komma i håg vad jag ska säga i halten vid framförgåendet – vänta!

Comments are closed.